Betoncentrale Twenthe - Betoncentrale diamant - betoncentrale drenthe - betoncentrale eemsmond - betoncentrale nederrijn - Marie-sophie

Toeslagen

Toeslagen voor energie

Energie is in grote mate verantwoordelijk voor de kostprijsvorming van onze producten. Door de fluctuerende prijzen op de diverse energiemarkten zijn wij genoodzaakt om kosten door te berekenen zodra deze van toepassing zijn.

Op deze pagina staat alle informatie over welke toeslagen we doorberekenen en waarom. Ook zijn hier de doorberekende tarieven te vinden en hoe deze zijn bepaald.

Zijn er na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact op met onze afdeling verkoop.

Betoncentrale Twenthe BV - Betoncentrale Drenthe bv - Betoncentrale Nederrijn bv - Betoncentrale Diamant BV - Betoncentrale Eemsmond - locatie Hengelo

Actuele toeslagtarieven

Actuele toeslagtarieven zijn in te zien via onderstaande link.

Tenzij anders vermeld worden de toeslagen wekelijks vastgesteld.

Toeslagen worden op onze verkoopfacturen separaat berekend.

2 Nieuwe trekkers en kipper opleggers - Betoncentrale Twenthe BV - Betoncentrale Drenthe bv - Betoncentrale Nederrijn bv - Betoncentrale Diamant BV - Betoncentrale Eemsmond - transport grondstoffen

Toeslag brandstof

Voor transport van onze grondstoffen naar de productielocaties zijn wij, naast onze eigen bulktransport en binnenvaart, afhankelijk van diverse transporteurs, welke ons brandstoftoeslagen doorberekenen. Deze brandstoftoeslagen worden berekend vanaf de basisprijs naar de actuele brandstofprijzen. Er is een tarief voor wegtransport en transport over water.

Voor wegtransport geldt een basisprijs van € 1,44 / liter diesel. Elke verhoging van € 0,01 / liter resulteert in een toeslag van € 0,10 / m3 mortel.

Voor watertransport geldt een basisprijs van € 700,00 / m3 gasolie. Elke verhoging van € 25,00 / m3 zorgt dit voor een toeslag van € 0,10 / m3 mortel. Deze toeslag wordt maandelijks vastgesteld.

De actuele marktprijzen zijn te volgen via onderstaande links.

Betoncentrale Twenthe Betoncentrale diamant betoncentrale drenthe betoncentrale eemsmond betoncentrale nederrijn betoncentrale Huissen

Toeslag laagwater

De aanvoer van zand en grind gebeurt grotendeels per schip en wordt beïnvloed door stijgende en dalende waterstanden. Als waterstanden in de rivieren en binnenwateren te laag zijn, worden schepen minder beladen (beladingsgraad daalt). Dit resulteert in een hogere vrachtprijs per ton product en noodzaakt ons om een toeslag laagwater door te berekenen.

Staffel voor berekening van toeslag laagwater:toeslag laagwater      De toeslag laagwater is variabel en afhankelijk van de waterstand gemeten op maandag om 05:00 uur voor levering van mortels in diezelfde week. Wij hanteren hiervoor de Peilschaal Ruhrort en houden hiervoor de gegevens aan die worden gepubliceerd door Rijkswaterstaat.

 

Betoncentrale Twenthe BV - Betoncentrale Drenthe bv - Betoncentrale Nederrijn bv - Betoncentrale Diamant BV - Betoncentrale Eemsmond - locatie Hengelo

Toeslag grondstoffen

Deze toeslag wordt berekend in verband met de prijsontwikkeling van onze grondstoffen. Waar enkele leveranciers de onvoorziene kosten variabel heeft gehouden, hebben andere leveranciers een tussentijdse prijsverhoging doorgevoerd.

Deze toeslag zal indien van toepassing vooraf worden gecommuniceerd.

Betoncentrale Twenthe Betoncentrale diamant betoncentrale drenthe betoncentrale eemsmond betoncentrale nederrijn betoncentrale Doetinchem

Toeslag energie

Deze toeslag komt voort uit gas- en elektraprijzen die nodig zijn voor het produceren van grondstoffen. Denk hierbij aan aardgas en elektra voor de productie van bindmiddelen en vulstoffen, maar ook voor diverse vormen van energie zijn nodig bij de productie en winning van zand en grint. Beide tarieven zijn gebaseerd op een basisprijs van € 110,00 / MWh voor zowel elektra als gas.

Voor elektra betekent elke € 6,00 verhoging bovenop de basisprijs een toeslag van € 0,05 /m3 mortel

Voor gas betekent elke € 10,00 verhoging bovenop de basisprijs een toeslag van € 0,60 / m3 mortel

De actuele marktprijzen zijn te volgen via onderstaande links.