Betoncentrale Twenthe - Betoncentrale diamant - betoncentrale drenthe - betoncentrale eemsmond - betoncentrale nederrijn - betonkubel kraan beton storten

Betonmortel

Beton volgens de NEN-EN 206 + NEN 8005

Voor het vaststellen van de betonsamenstelling van een te storten constructiedeel dienen de gewenste eigenschappen van het beton en de te verwerken betonspecie bekend te zijn. Wij hebben deze informatie nodig om de samenstelling van de te leveren betonspecie te kunnen bepalen.

De uiteindelijke eigenschappen van het beton worden voor een groot deel bepaald door de samenstelling. Daarnaast speelt uiteraard de uitvoering een belangrijke rol voor het verkrijgen van het gewenste eindresultaat. De belangrijkste eigenschappen voor beton zijn sterkte en duurzaamheid.
De verwerkbaarheid is de belangrijkste eigenschap van het te verwerken halffabricaat, de betonspecie.

De belangrijkste eigenschappen van zowel betonspecie als verharde beton zijn in de betonvoorschriften vastgelegd, d.m.v. diverse klassen. De ontwerper van een constructie kent de functie van het bouwdeel en weet in welke omgeving (milieu) het zal worden toegepast.
Voor de betoneigenschappen op het gebied van sterkte en stijfheid dient de ontwerper een aantal basisgebruikseisen op te geven. Hiertoe behoren de sterkteklasse, de milieuklasse(n) (eigenschappen op gebied van duurzaamheid) en de klasse voor het gehalte van chloriden.
De verwerkbaarheid van de betonspecie, in de voorschriften onderverdeeld in diverse consistentieklassen, wordt bepaald door de verwerker. 
Op basis van de afmeting en/of de dikte van de te storten laag, de afmetingen van de bekisting, de afstand tussen wapeningsstaven, vrije ruimte tussen spankanalen en dergelijke wordt de maximale (nominale) korrelafmeting bepaald.
Samengevat: de specificatie van beton dient ten minste de volgens prestatie-eisen te bevatten:
1. de sterkteklasse
2. de milieuklasse(n).
3. de consistentieklasse
4. de nominale korrelafmeting
5. de klasse voor het gehalte aan chloriden.

Voor het bepalen van de uiteindelijk te leveren betonsamenstelling dienen verder de cementsoort en eventuele toevoegingen en/of bijzonderheden aan te worden gegeven.

Speciale toevoegingen kunnen zijn:

 • speciale hulpstoffen
 • staal of kunststofvezels
 • kleurstof

Eventuele bijzonderheden, welke van invloed zijn bij de bepaling van de betonsamenstellingen, zijn wensen of eisen inzake de:

 • sterkte-ontwikkeling
 • weerstand tegen vloeistofindringing (vloeistofdichtbeton)
 • warmteontwikkeling tijdens de verharding
 • vertraagde binding
 • eigenschappen om de vorst/dooizoutbestendigheid te vergroten
 • verpompbaarheid, te verpompen afstand

Betonadvies op maat                                                    Direct beton bestellen

Betoncentrale Twenthe - Betoncentrale diamant - betoncentrale drenthe - betoncentrale eemsmond - betoncentrale nederrijn - mixerpomp beton storten betonmortel

Heeft u een betonpomp nodig?

Een mixerpomp ofwel MIPO biedt uitkomst als de stortlocatie niet of moeilijk bereikbaar is voor de truckmixer.

Deze mixer- en pompcombinatie is met name geschikt voor:

 • storten van beton op moeilijk bereikbare plaatsen en plaatsen met een kleiner werkoppervlak
 • verpompen van betonspecie op kleinere werken

Heeft u nog grotere afstanden of hoogtes te overbruggen dan kunt u via onze planning een giekpomp of leidingpomp aanvragen en bestellen. Er zijn betonpompen met variërende gieklengtes: 58-meter, 56-meter, 50-meter, 43-meter, 39-meter, 34-meter, 32-meter, 24-meter en aanhangerpompen.

Betoncentrale Twenthe - Betoncentrale diamant - betoncentrale drenthe - betoncentrale eemsmond - betoncentrale nederrijn - betoncentrale enschede

Beton nodig?

Wilt u beton bestellen, maak dan gebruik van ons bestelformulier.

Bestelformulier beton (digitaal invulbaar)

Bestelformulier beton (pdf)

U kunt dit formulier mailen naar onze afdelingen planning in Twente, Achterhoek, Huissen, Hardenberg, Emmen en Farmsum.

Contactgegevens staan vermeld bovenaan het formulier.

Rechtstreeks contact met onze afdelingen?