Zelfverdichtend storten!

   Een betonmortel die niet verdicht hoeft te worden, hoog vloeibare eigenschappen heeft en tussen de wapening doorvloeit waardoor alle hoeken gevuld worden.

Zelfverdichtend beton is met name geschikt om complexe vormen te vullen zonder dat er verdicht dient te worden. Door de grote mate van stabiliteit en samenhang van deze betonmortel vindt tijdens het vloeien geen ontmenging plaats. Zelfs niet in geval van een hoge wapeningsdichtheid. Zelfverdichtend beton kan ook worden toegepast bij hoge kwaliteit zichtbeton in bijvoorbeeld wanden en voor prefab-onderdelen.

Onze centrale kwaliteitsdienst kan u meer vertellen over de toepassing van zelfverdichtende beton.