Vloeistofdichte betonconstructies

Beton is een uitstekend materiaal om vloeistofdichte voorzieningen te realiseren. Op basis van de gewenste prestatie-eisen, waaronder de sterkteklasse, milieuklasse en consistentieklasse wordt een mengselsamenstelling ontworpen. Door een geschiktheidsonderzoek dient van deze betonsamenstelling aangetoond te worden dat aan de eisen van vloeistofdichtheid wordt voldaan conform BRL 1801. De betonsamenstellingen welke aan deze eisen voldoen worden onder KOMO productcertificaat "beton geschikt voor vloeistofdichte betonconstructies" geleverd.

Alle betoncentrales van Betoncentrale Twenthe beschikken over dit KOMO productcertificaat vanaf de sterkteklasse C 20/25. Bij vloeistofdichte constructies gaat het in het algemeen om schadelijke stoffen welke mogelijk het beton kunnen aantasten. Als chemisch agressieve stoffen in contact kunnen komen met de betonconstructies, zal in het ontwerp ook rekening moeten worden gehouden met de milieuklasse XA1, XA2 of XA3.

Voor meer informatie en advies over de toepassing en certificering van vloeistofdichtheid kunt u contact opnemen met onze centrale kwaliteitsdienst.