Gebruik maken van de elementen

Tunnelgietbouw is in de jaren zestig van de vorige eeuw ontwikkeld. Vele duizenden woningen zijn inmiddels gebouwd met dit systeem. Binnen de gietbouw is er sprake van twee verschillende wijzes van gietbouw, warme en koude gietbouw.

Bij warme gietbouw wordt met warmtebronnen vanuit de ruimte onder de bekisting de beton verwarmd. De warmte wordt hoofdzakelijk verkregen door gasbranders die worden gevoed uit tijdelijke propaangastanks op het bouwterrein. Binnen stedelijk gebied kan eventueel gebruik van aardgas worden gemaakt.

Bij koude gietbouw wordt optimaal gebruik gemaakt van de warmteontwikkeling van de beton die bij de verharding vrijkomt. Door te isoleren wordt het beton beschermd tegen afkoeling. Bij koude gietbouw wordt geen gebruik gemaakt van externe warmtebronnen.

Vraag onze medewerkers voor een passend advies over de toepassing van gietbouw in uw bouwproject.