Laatste nieuws

Persbericht van Kiwa:

Op woensdag 4 september jl. werd door Kiwa een goud Concrete Sustainability Council (CSC) certificaat uitgereikt aan Betoncentrale Twenthe BV (5 centrales), Betoncentrale Diamant BV, Betoncentrale Drenthe BV, Betoncentrale Eemsmond BV en Betoncentrale Nederrijn BV, totaal 9 centrales. Het bedrijf is lid van Betonhuis en zet zich actief in voor verduurzaming van de betonsector. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Dit blijkt uit het ISO 9001 en 14001 gecertificeerde managementsysteem en de KOMO-gecertificeerde producten. "En daar komt nu CSC-goud bij", aldus Henk ter Welle hoofd productie & technologie.

CSC voor verduurzaming van de betonsector
De Concrete Sustainability Council (CSC) zet zich wereldwijd in voor de verduurzaming van beton. Kiwa ondersteund actief de ontwikkeling van het CSC-keurmerk. Dit keurmerk onderstreept het feit dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt, duurzaam werkt en hiermee kunt u zich onderscheiden in een competitieve markt.

Continue verbetering
Het CSC certificatiesysteem stuurt aan op een continue verbetering in de betonsector door samenwerking van producenten en toeleveranciers. Er zijn 4 verschillende niveaus te bereiken; Brons, zilver, goud en platina. De certificaathouder kan op ieder moment zijn certificatieniveau verhogen door het aanleveren van extra bewijsmateriaal. Indien het bewijsmateriaal gevalideerd is door Kiwa kan de verhoging van het certificatieniveau plaatsvinden. Op deze manier streven Kiwa en alle certificaathouders naar een continue verbetering.

Stap naar duurzaamheid
Het bedrijf heeft de stap gezet naar verduurzaming door zich te laten certificeren. Het behalen van dit certificaat is niet de verantwoordelijkheid van één enkele persoon, maar van iedereen binnen de gehele organisatie. Certificatie door Kiwa kan d.m.v. onafhankelijke beoordelingen die een organisatie helpen om zich continue te verbeteren en doelstellingen te behalen. Echte stappen maken in verduurzaming vraagt om het maken van weloverwogen keuzes, gedegen onderzoek en brede en transparante samenwerking. Thema’s als veiligheid van werknemers en levensduur van betonconstructies dienen daarbij bijvoorbeeld niet op een tweede plaats te komen.

Kiwa 
Kiwa participeert sinds 2014 als een van de Founding Partners in CSC. Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt. Deze certificatie-activiteiten ondersteunt Kiwa met inspectie, keuring, testen, technologische kennis, research, training en dataservices. Kiwa werkt voor opdrachtgevers in tal van sectoren: van water, energie en bouw tot agro, feed en food, veiligheid en milieu. 

Betonhuis 
Betonhuis is de koepelorganisatie waarin Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), Cement&BetonCentrum (C&BC) en Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) vertegenwoordigd zijn. Betonhuis is het aanspreekpunt binnen de betonsector, een innovatief kenniscentrum en de expert op het gebied van duurzaam bouwen met beton. Binnen Nederland is Betonhuis de  vertegenwoordiger van het ConcreteSustainability Council  (Regional System Operator CSC-NL).

Meer informatie 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
Henk ter Welle van Betoncentrale Twenthe, (0)74 2493300, h.terwelle@betoncentrale.nl
Remco Kerkhoven van Betonhuis,  0348 484 407, remco.kerkhoven@betonhuis.nl
Pleun Kleinveld van Kiwa, 06 1085 7816, pleun.kleinveld@kiwa.com