Bouwen onderwater

Bij het bouwen van constructies in de grond, zoals tunnels, kelders e.d. wordt steeds vaker gekozen om na het aanbrengen van damwanden en ontgraven van de bouwput deze te voorzien van een laag onderwaterbeton.

Na verharding kan de bouwput worden leeggepompt en kan gestart worden met het bouwen. Voordeel van deze bouwmethode is dat er geen drainage tijdens het bouwproces hoeft te worden toegepast. Drainage is kostbaar en geeft risico’s op verzakkingen, omdat de grondwaterstand rondom de drainage omlaag wordt gebracht.

Op basis van wensen ten aanzien van de verwerkbaarheid, tijdstip van leegpompen e.d. kan een mengsel op maat worden afgestemd.