Kunstofvezels

Polypropyleenvezels, vaak kunststofvezels genoemd, worden in beton of zandcementspecie  toegepast om: 

  • plastische- en microscheuren te beperken
  • de brandwerendheid en hittebestandheid te vergroten
  • de slag-, stoot- en slagvastheid te verhogen
  • de vloeistofdichtheid te verhogen.
  • verhoging van de stabiliteit van de betonspecie.

Kunststofvezels worden met name toegepast om de kans op krimpscheuren in de vroege fase, ofwel in het verhardingsproces, te verkleinen.