Duurzaamheid als beleid!

Duurzaamheid (Sustainability) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn begrippen die tegenwoordig niet meer weg te denken zijn. Bij ons is duurzaam ondernemen van meet af aan verankerd in ons beleid en werkwijze. Wij hebben daarom ook onder andere de bewuste keuze gemaakt om ons milieumanagement systeem te certificeren onder ISO 14001. Wij geloven in het bouwen aan een voorsprong door te kijken naar de toekomst. Daarom worden lange termijn beslissingen bij ons altijd zorgvuldig afgewogen.

Omdat wij aan duurzaam ondernemen concreet inhoud willen geven hebben we de keuze gemaakt voor het Beton Bewust keurmerk. Het Beton Bewust keurmerk is een branchebrede aanpak om te werken aan continue verbetering op het gebied van MVO & duurzaamheid. Meer informatie betreffende dit keurmerk treft u hier op de site van onze branchevereninging Betonhuis aan.

Wij hebben voor al onze betonsamenstellingen de CO2 uitstoot inzichtelijk. Hierdoor kunnen we in samenwerking met opdrachtgevers, aannemers, overheden en constructeurs een bredere invulling geven aan MVO in de bouwsector.

Onderdeel van Beton Bewust is het jaarlijkse brancherapport Duurzaamheid opgesteld door het Betonhuis (voorheen VOBN), de laatste versies van het Brancherapport en het certificaat zijn hier te vinden.

Graag adviseren wij u over de mogelijke toepassing van CO2-arme betonsamenstellingen. Middels de Ontwerptool Groen Beton kunnen wij van elke betonsamenstelling de milieu-impact bepalen, zoals de CO2 emissie en de milieu-kosten-indicator (MKI-waarde).  Tevens kunnen we u adviseren en de nodige gegevens verstrekken bij projecten waar de integrale duurzaamheid gemeten en beoordeeld wordt in kader van Breaam-NL.