Beton in de zomer

Bij het storten van beton onder zomerse omstandigheden (temperaturen boven de 25 graden) dienen maatregelen te worden genomen om het storten, verwerken en verharden goed te kunnen laten verlopen.

Deze kunnen onder andere zijn:

Oorzaak en mogelijk gevolg

Maatregelen

 

Verwerkbaarheid van betonmortel neemt sneller af

 

Zonodig vertrager toevoegen aan de betonmortel, extra personeel inzetten voor verwerking-afwerking

   

Onnodig) waterverlies door verdamping, met name door schrale wind en/of directe zonnestraling

Extra aandacht voor vochtig houden en nabehandelen

Versneld opstijfgedrag

Tijdig beginnen met afwerken, extra personeel inzetten voor afwerking, nabehandeling.

Te hoge betonmorteltemperatuur

Koeling van de betonmortel (vooraf) of uitstel storten van de betonconstructie

Temperatuurschok door het nabehandelen met 'koud' water: (extra) risico op scheurvorming

Nabehandelen met water van gelijke omgevingstemperatuur, afdekken met folie, (tijdig) aanbrengen curing compound

Zie ook "beton storten onder zomerse omstandigheden".

Voor nader advies en toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.