Duurzaamheid als beleid!

Duurzaamheid (Sustainability) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn begrippen die tegenwoordig niet meer weg te denken zijn. Bij ons is duurzaam ondernemen van meet af aan verankerd in ons beleid en werkwijze. Wij hebben daarom ook onder andere besloten ons milieumanagement systeem te certificeren onder ISO 14001.

Omdat wij aan duurzaam ondernemen concreet inhoud willen geven hebben we verder de keuze gemaakt voor CSC certficatie. Het CSC certificaat is een internationale - branchebrede aanpak om in de keten te werken aan continue verbetering op het gebied van MVO & duurzaamheid. Meer informatie betreffende dit certificaat treft u hier op de site van onze branchevereninging Betonhuis aan. Al onze vestigingen beschikken over het ISO 9001, ISO 14001 en CSC goud certificaat (zie downloadcentrum).

Wij hebben voor al onze betonsamenstellingen de CO2 uitstoot inzichtelijk. Hierdoor kunnen we in samenwerking met opdrachtgevers, aannemers, overheden en constructeurs een bredere invulling geven aan MVO in de bouwsector.

Onderdeel van CSC certificatie is het jaarlijkse brancherapport Duurzaamheid opgesteld door het Betonhuis (voorheen VOBN), actuele informatie hierover is hier te vinden.

Graag adviseren wij u over de mogelijke toepassing van CO2-arme betonsamenstellingen. Middels de Ontwerptool Groen Beton kunnen wij van elke betonsamenstelling de milieu-impact bepalen, zoals de CO2 emissie en de milieu-kosten-indicator (MKI-waarde).  Tevens kunnen we u adviseren en de nodige gegevens verstrekken bij projecten waar de integrale duurzaamheid gemeten en beoordeeld wordt in kader van Breaam-NL.