Duurzaam funderen

EcoFundatie© is een betonsamenstelling op basis van cement, zand en betongranulaat. Het door ons toegepaste betongranulaat is een KOMO-gecertificeerd toeslagmateriaal welke volledig bestaat uit hergebruikt betonpuin. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid dus een doordachte keuze!

EcoFundatie© is een zeer vloeibare betonspecie welke speciaal is ontwikkeld voor ongewapende fundatieconstructies in de grond. De mix kan eenvoudig in vooraf gegraven sleuven worden aangebracht. Verdichten is niet nodig!

De voordelen van EcoFundatie© zijn:

  • Milieuvriendelijke waardetoepassing van hergebruikte materialen.
  • Vanuit de truckmixer over afstand te gieten.
  • Arbeidsvriendelijk; bekisting en verdichting is niet nodig.
  • Besparing op arbeid.
  • Er kan rechtstreeks op gemetseld worden.

EcoFundatie© kan ook worden gebruikt als plaatselijke grondverbetering onder standaard fundaties of ter plaatse van zwakke plekken in de ondergrond.