Branchebreed actief!

Wij zijn lid van de branche-vereniging voor betonmortel in Nederland "het Betonhuis", voorheen VOBN. De VOBN is recentelijk opgegaan in de nieuwe branchevereniging voor de cement- en betonindustrie "het Betonhuis" Als één van de mede-oprichters van deze branchevereniging, participeren wij actief mee in verschillende initiatieven binnen de betonmortel industrie. Wij zien deze participatie als een prachtige mogelijkheid om branchebreed inhoud te geven aan verbeteringen op het gebied van productkwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, arbeidsveiligheid en milieu. 

Voor meer informatie over het Betonhuis of een van deze onderwerpen gaat u naar de website.