Nieuws

Veiligheidsinformatieblad herzien

Ons Veiligheidsinformatieblad Betonmortel is onlangs volledig herzien en is nu conform de structuur zoals genoemd in artikel 31 en bijlage II van de Europese REACH-verordening.