Meer dan beton alleen!

Betoncentrale Twenthe levert naast betonmortel ook value added products kortweg Beton+ genoemd. Beton+ producten verhogen bijvoorbeeld de sterkte en/of de verwerkbaarheid van de betonmortel.

Door het toepassen van producten zoals staalvezel kan betonwapening geheel of gedeeltelijk achterwege gelaten worden. Hierdoor kan er bespaard worden op materiaal en arbeid. Daarnaast kunnen er voor het beperken van de krimp kunststofvezels worden toegepast. Deze value added products worden op onze centrales toegevoegd. 

Naast staal en kunstofvezels voorziet Betoncentrale Twenthe ook in het leveren van beton- en mixerpompen. Deze mixerpompen storten de beton rechtstreeks in het werk. Op deze manier kan ook op kleine bouwplaatsen de beton over een grote afstand verpompt worden. Dit voorkomt lange lostijden en verlaagt uw personeelskosten. 

Tevens levert Betoncentrale Twenthe een speciale reparatiemortel die uitermate geschikt is voor reparatie van agrarische toepassingen zoals kuilvoer- en maisplaten.

Voor meer informatie over value added products kunt u direct met onze centrale kwaliteitsdienst contact opnemen.