Duurzaamheid als beleid!

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn begrippen die tegenwoordig niet meer weg te denken zijn. Bij Betoncentrale Twenthe is duurzaam ondernemen van meet af aan verankerd in beleid en uitvoering. Betoncentrale Twenthe heeft daarom ook de bewust keuze gemaakt zich om haar milieumanagement systeem te certificeren onder ISO14001. Wij geloven in het bouwen aan een voorsprong door te kijken naar de toekomst. Daarom worden lange termijn beslissingen bij Betoncentrale Twenthe altijd zorgvuldig afgewogen.

Omdat Betoncentrale Twenthe aan duurzaam ondernemen concreet inhoud wil geven heeft zij de keuze gemaakt voor het Beton Bewust keurmerk. Het Beton Bewust keurmerk is een branchebrede aanpak om te werken aan continue verbetering op het gebied van MVO & duurzaamheid. 

Betoncentrale Twenthe heeft voor al haar betonsamenstellingen de CO2 uitstoot inzichtelijk. Hierdoor kan Betoncentrale Twenthe in samenwerking met opdrachtgevers, aannemers, overheden en constructeurs breder invulling geven aan MVO in de bouwsector.

Onderdeel van Beton Bewust is het jaarlijkse brancherapport Duurzaamheid opgesteld door de VOBN, de laatste versies van het Brancherapport en het certificaat zijn hier te vinden.

Graag adviseren wij u over de mogelijke toepassing van CO2-arme betonsamenstellingen. Middels de SBRCUR-ontwerptool "groen beton" kunnen wij van elke betonsamenstelling de milieu-impact bepalen, waaronder de CO2 emissie en de milieu-kosten-indicator (MKI-waarde).  Tevens kunnen we u adviseren en de nodige gegevens verstrekken bij projecten waar de integrale duurzaamheid gemeten en beoordeeld wordt in kader van Breaam-NL.